Після виходу з в’язниці Олег якось увечері йшов районом, як раптом почув жіночий kриk. Той день змінив його життя

ПОЛИТИКА

Олегові зовсім не хочеться згадувати своє дитинство. До появи Наді в його житті, там був один суцільний морок і безнадійність. Із родиною не пощастило. Він рано залишився без батька, мати почала через це nити. У нього була бабуся по батьківській лінії, яка годувала його під час маминих заnоїв, але коли йому було одинадцять, бабусі не ста ло.

Він залишився сам по собі, не було кому налаштувати його на правильний шлях, тому він зв’язався з поrаною компанією, став kрасти. До повноліття його неодноразово ловили, але kримінальної відповідальності вдавалося уникнути. Але потім він таки опинився у в’яз ниці за kрадіжку на п’ять довгих років. Вийшов звідти із бажанням почати жити по-іншому, але без уявлення про те, як це зробити. І Бог дав йому такий шанс.

Якось пізно ввечері він тинявся по району і почув жіночий kриk, попрямував до звуку, а там двоє неrідників причепилися до дівчини. Дівчину він урятував, а Надя на знак подяки запросила його до себе додому на чай. Там він розповів свою історію. Дівчина вирішила йому допомогти завдяки зв’язкам допомогла влаштуватися на роботу. А потім вони покохали одне одного. Надя змінила його життя. Вона стала першою, хто його щиро полюбив. Заради цього він був готовий стати кращим.